Beques per a l’investigació

SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA

Objecte

La Societat Catalana de Cirurgia convoca dues beques d'investigació per a la realització d'estudis multicèntrics realitzats als Hospitals Catalans en el camp de la Cirurgia General i Digestiva. 

Requisits
 • Ser Soci de la Societat Catalana de Cirurgia al corrent de pagament de les seves quotes d'associat
 • Estar en possessió del títol de metge especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu . Els metges en període de formació sanitària postgraduada, no podran participar com a investigadors principals, però si podran fer ho com a part de l'equip investigador.
 • Un mateix investigador podrà participar en un màxim de dos projectes i només en un com a investigador principal.
 • El projecte d'investigació haurà de ser original , sobre un tema relacionat amb l'àmbit de la Cirurgia General i Digestiva, de caràcter multicèntric entre Serveis de Cirurgia dels Hospitals Catalans, amb disseny prospectiu, controlat. 
Termini IISPV

25/05/2018

Termini Oficial

30/05/2018

Documents a presentar
 • Sol·licitud cumplimentada
 • Currículum Vitae
 • Fotocòpia NIF
 • Memòria del projecte
 • Pressupost
 • Certificació de la Direcció o Gerència del centre de treball, en el que s'acrediti coneixement i aprovació del projecte.
 • Informe del Comitè d'Ètica i Assajos Clínics del centre de treball de l'investigador principal.
 • Registre internacional d'assajos clínics.
 • Informe del Comitè corresponent en cas d'experimentació animal si el tipus d'investigació ho requereix. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: