Beques Investigació FECA 2017/2018

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL

Objecte

Concessió de dues beques anuals destinades a desenvolupar un projecte d'investigació subvencionades per la FECA o en col·laboració amb altres organitzacions, permeti als nostres associats desenvolupar projectes d'investigació relacionats amb la millora de la qualitat i la seguretat de pacients.
Pretenen, d'una banda, premiar les institucions, centres, equips, grups i serveis de salut que s'hagin distingit en la realització d'activitats de millora en la qualitat dels serveis oferts als ciutadans i ciutadanes i de l'altra, reconèixer iniciatives per millorar la qualitat de l'atenció sanitària en totes les seves àrees a través de projectes innovadors, per a això es preveu l'oportuna dotació econòmica. La beca està pensada per a grups emergents i petits treballs orientats a la pràctica clínica. 

Requisits
  • Podran sol·licitar les ajudes objecte de la present convocatòria les persones físiques que es trobin vinculades, funcionarial, laboral o estatutàriament, a centres públics, institucions sanitàries, centres educatius o organismes públics o privats d'investigació.
  • L'investigador principal ha de ser membre de la FECA (no serà necessari per a la resta de l'equip investigador) amb una antiguitat mínima de dos anys.
  • És condició indispensable estar al corrent de pagament de quotes.
  • Els sol·licitants presentaran una declaració jurada en la qual indicaran si disposen o no d'altres ajudes, públiques o privades amb la mateixa finalitat. 
Termini IISPV

08 Gener 2018

Termini Oficial

15 Gener 2018

Documents a presentar

El sol·licitant haurà de remetre la següent documentació per correu electrònic becas@calidadasistencial.es la següent documentació:

  • Imprès oficial sol·licitud de Beca FECA, Annex 1, degudament emplenat.
  • Memòria del projecte segons el model de l'annex 2 degudament emplenat indicant per a què es sol·licita i com es gastarà la dotació. Així mateix, s'indicarà com es traslladaran els resultats al sistema sanitari.
  • Imprès oficial de Curriculum Vitae, Annex 3, degudament emplenat amb aportacions dels últims 5 anys. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: