Beques FEIOMM Investigació 2018

Objecte

Promocionar la investigació bàsica, clínica i translacional en el camp del metabolisme mineral i ossi

Requisits

1. Ser membre associat ordinari o de ple dret de la SEIOMM des d'almenys 1 any abans de la data de la convocatòria de les beques.
2. El projecte no ha d'haver obtingut finançament d'altres convocatòries públiques o privades.
3. Compromís per escrit de l'investigador de remetre un article original relacionat amb el treball becat a la Revista d'Osteoporosi i Metabolisme Mineral en un termini màxim de 2 anys a partir de la data oficial d'adjudicació de la beca.

Termini IISPV

03/10/2018

Documents a presentar

Les sol·licituds es remetran en un únic arxiu pdf que contindrà:
1. Memòria del projecte en el format especificat (segons plantilla)
2. Currículum de l'investigador principal (segons plantilla)
3. Carta de presentació en la qual el primer signant declari complir la totalitat dels requisits de la convocatòria.
4. Compromís de l'investigador i del responsable del grup de recerca de remetre un article original, relacionat amb el treball becat, a la Revista d'Osteoporosi i Metabolisme Mineral en un termini màxim de 2 anys a partir de la data oficial d'adjudicació de la beca.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: