Beques doctorals de la Fundación Carolina””

FUNDACIÓN CAROLINA

Objecte

Les beques de doctorat estan dirigides a fomentar l'obtenció del grau acadèmic de doctor entre els docents de les universitats d'Amèrica Llatina associades amb la Fundació Carolina. En tots els casos, és la universitat o institució educativa d'Amèrica Llatina associada amb la Fundació qui ha de postular als candidats davant la Fundació Carolina.

Requisits

Per ser candidat elegible és necessari complir els següents requisits:

  • Ser ciutadà d'algun dels països d'Amèrica Llatina de la Comunitat Iberoamericana de Nacions.
  • Estar en possessió del títol de llicenciat o enginyer.
  • Estar en possessió d'un títol de màster obtingut conforme a sistemes educatius al marge de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que acrediti un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. S'acceptarà igualment qualsevol títol de màster expedit en un país de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti per a l'accés a estudis de doctorat.
  • Ser docent de carrera o de plantilla, o personal administratiu d'una universitat iberoamericana, i ser presentat o afavorit per ella, amb certificació de compromís institucional de tornada, una vegada finalitzats els estudis de doctorat.
  • Complir amb els requisits d'excel·lència curricular i experiència professional.
  • Complir amb les exigències legals o contractuals establertes per la universitat d'origen i per la Fundació Carolina.
  • Comptar amb una carta d'acceptació al programa de doctorat per part de la universitat espanyola.
  • No ser resident a Espanya.
  • No haver iniciat el doctorat a Espanya amb anterioritat a la sol·licitud de la beca
Termini IISPV

29 Març 2018

Termini Oficial

05 Abril 2018

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: