BEQUES D’EXCEL.LÈNCIA

FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO

Objecte

Dotar un conjunt de beques per a llicenciats i titulats superiors espanyols destinades a l'ampliació d'estudis en universitats i centres de recerca espanyols o estrangers

Requisits

Requisits

  • Nacionalitat. Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola.
  • Titulació. Els sol·licitants han de ser graduats universitaris, llicenciats, titulats superiors o estudiants que estiguin cursant l'últim curs de grau o llicenciatura.
  • Idioma. Els sol·licitants, de manera inexcusable, hauran d'acreditar documentalment un excel·lent coneixement escrit i parlat l'anglès i de l'idioma corresponent al país on estigui localitzat el centre de destinació.
  • Altres beques o ajuts. Com a norma general, el becari no podrà ser beneficiari, simultàniament, de cap beca, ingrés o ajuda econòmica relacionada amb l'objecte de la beca, pública o privada, present o futura, d'un altre organisme o empresa a excepció feta de les beques atorgades pel centre o universitat de destinació. 
Termini IISPV

10 Febrer de 2016

Termini Oficial

16 Febrer de 2016

Documents a presentar

Es presentarà la següent documentació per triplicat (una fotocòpia compulsada i dues de simples):

  • Formulari de sol·licitud.
  • DNI.
  • Fotografia d'una grandària tipus carnet a color.
  • Expedient acadèmic.
  • Certificat d'idiomes
  • Carta d'acceptació en el centre 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: