Beques de la Secció de CIyCAC

Objecte

Convocatòria per a membres de la SEC i de la Secció de Cardiopatia Isquèmica i Cures Aguts Cardiovasculars que desitgin incorporar-se durant un any a una Unitat de Cures Crítiques Cardiològiques d'un hospital nacional. Beques destinades a la formació de joves cardiòlegs en assistència i recerca clínica en l'àrea de les cures agudes cardiològiques. 

Requisits

Pot sol·licitar la beca qualsevol cardiòleg que hagi finalitzat la residència de cardiologia en els últims tres anys o estigui cursant l'últim any de residència, sigui membre de la SEC i de la Secció de CIyCAC, i desitgi incorporar durant un any a una Unitat de Cures crítics Cardiològiques d'un hospital nacional.

Es requereix haver aprovat o estar en tràmits de fer l'examen de cardiologia de l'ESC (European Exam General Cardiology).

El candidat es comprometrà a l'obtenció de la Certificació en Cures Aguts Cardiològiques de la "Acute Cardiac Care Association" de la Societat Europea de Cardiologia (European Society of Cardiology) a la convocatòria següent a la finalització de la beca.

Així mateix, haurà d'inscriure com a membre de la Secció de CIyCAC per poder rebre la beca. 

Termini IISPV

20 Abril 2018

Termini Oficial

Data limit 24 d’Abril 2018 

Documents a presentar

Amb la sol.licitud s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

  • Projecte d'investigació en imprès normalitzat.
  • Carta d'acceptació del responsable del centre receptor especificant la viabilitat del projecte proposat, i breu descripció de la trajectòria de tots dos.
  • Carta de presentació del President de la Comissió de Docència o Cap de Servei de l'hospital on va realitzar el candidat la seva formació MIR, incloent la data del final de la residència.
  • Currículum Vitae normalitzat del sol·licitant.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: