Beques d’ajut per a tesis doctorals convocatòria 2013 SCCOT

LA SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA CONVOCA LES BEQUES D'AJUT PER A TESIS DOCTORALS PER A 2013

Objecte

La present convocatòria té per objecte l’adjudicació de 3 beques d’ajut per tal de fomentar la realització de tesis doctorals, i està dirigida a membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT).

Requisits

Per optar a aquestes baques els sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:
A. Ser membre de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia amb una antiguitat superior a un any en el moment de presentar la sol·licitud.
B. Tenir inscrit un projecte de tesi doctoral en qualsevol universitat catalana.
C. Realitzar la lectura de la Tesi durant el curs 2013-2014 (Juny 2013- Juliol 2014).
D. La finalitat de l’ajut ha de ser exclusivament per sufragar les despeses en la realització de la tesi doctoral.

Termini IISPV

Cal comunicar abans del 25 de febrer de 2013 que es vol participar a la convocatòria, enviant un e-mail a convocatories@iispv.cat . Termini: 22 de Març de 2013

Termini Oficial

La sol·licitud i la documentació s’enviaran per correu electrònic al secretari de la Societat (sccot@academia.cat) abans del 31 de març de 2013.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: