BEQUES D’AJUT PER TESIS DOCTORALS.

SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

Objecte

La present convocatòria té per objecte l'adjudicació de 2 beques d'ajut per tal de fomentar la realització de tesis doctorals, i està dirigida a membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT)

Requisits

Per optar a aquestes baques els sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:

A. Ser membre de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia amb una antiguitat superior a un any en el moment de presentar la sol·licitud.

B. Tenir inscrit un projecte de tesi doctoral en qualsevol universitat catalana.

C. Realitzar la lectura de la Tesi durant el curs 2016-2017 (Juny 2016- Juliol 2017).

D. La finalitat de l'ajut ha de ser exclusivament per sufragar les despeses en la realització de la tesi doctoral.

Termini IISPV

27/03/2017

Termini Oficial

31/03/2017

Documents a presentar

1. Carta dirigida a la Junta Directiva de la SCCOT sol·licitant l'ajut.

2. Document en el que consti:

– Títol de la tesis.

– Doctorand.

-Director.

– Data de lectura prevista, si es coneix.

– Universitat on està inscrita

3. Carta del Director de la Tesis certificant la veracitat de les dades enviades.

4. Resum del projecte de tesis doctoral.

5. Fotocòpia del D.N.I. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: