BEQUES 2018 PER LA ROTACIÓ A L’ESTRANGER DE RESIDENTS DE PSIQUIATRIA

Objecte

Requisits
  • Podran presentar-se tots els residents de psiquiatria del programa MIR de tercer i quart any, que siguin socis, o sol·licitin l'admissió com a tals, de la Societat Espanyola de Psiquiatria i / o Societat Espanyola de Psiquiatria Biològica. Per rebre l'ajut, el becat haurà de trobar-se al corrent de les seves obligacions.
  • Les beques es concediran per a estades d'un mínim de dos mesos en centres estrangers de reconegut prestigi per la seva activitat investigadora biomèdica i les seves publicacions en revistes d'alt impacte; hauran de gaudir abans del 31 de maig de 2019 i durant el període de rotació lliure del citat programa de formació MIR. 
Documents a presentar

a) Memòria d'entre dos i quatre pàgines explicant els objectius de formació i investigació que el resident pretén complir, especificant clarament el període de rotació lliure seleccionat per al gaudi de la beca i el centre estranger triat.
b) Currículum Vitae.
c) Autorització de la Comissió de Docència del programa de formació MIR per realitzar la rotació.
d) Autorització formal del centre estranger d'acceptació de la rotació 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: