Becas predoctorales de Investigación “Jiménez Diaz” 2017

FUNDACIÓN CONCHITA RABAGO DE JIMENEZ DIAZ

Objecte

Les beques tindran una durada d'un any, de gener a desembre de 2018, podent renovar-se anualment fins a un màxim de tres anys. Excepcionalment per un quart any.

Requisits
Per gaudir d'aquestes beques serà indispensable la dedicació plena a un projecte d'investigació i haver obtingut la llicenciatura el 2013 o en anys posteriors.
Dotació
Termini IISPV

02 de Novembre de 2017

Termini Oficial

03 de Novembre de 2017

Documents a presentar

Les sol·licituds han d'incloure la següent documentació:
1. Carta de presentació en la qual consti la següent informació:
– Director de la beca (Nom i cognoms, Càrrec, Departament, Àrea IIS-FJD.
– Candidat becari (Nom i cognoms).
– Projecte (Projecte finançat, agència i data de vigència, títol del projecte de la beca.
– La carta haurà d'anar signada pel director de la beca i pel candidat.
2. Imprès de sol·licitud corresponent degudament emplenat.
3. Currículum vitae actualitzat.
4. Certificat Acadèmic (només sol·licituds noves).
5. Publicacions (només per a renovacions de 4t any).

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: