Becas para estancias de corta duración en centros cardiológicos de Florida (EE UU)

Objecte

Termini IISPV

Cal comunicar abans del 22 d’agost de 2013 que es vol participar a la convocatòria, enviant un e-mail a convocatories@iispv.cat . Termini: 28 d’agost de 2013. L’IISPV gestiona les ajudes dels seus investigadors, no és l’entitat convocant.

Termini Oficial

La fecha límite de recepción de las solicitudes en la Secretaría de la SEC finaliza el 1 de septiembre de 2013. Los proyectos recibidos con posterioridad a la fecha indicada serán rechazados.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: