Becas de investigación Manuel de Oya. Cerveza, Salud y nutrición 2018

Objecte

Amb l’objecte de fomentar l’investigació vers al consum de la cervesa y la seva relació amb els diferents aspectes de la salut humana, es convoquen dues beques dirigides a la realització d’un treball d’investigació experimental o d’un projecte de fi de carrera vers aquesta tematica. Aquest treballs han de ser originals, no habent sigut realitzats, ni difosos amb anterioritat a España.

Requisits

Podran sol.licitar les beques els estudiants d’ultim curs de grau de qualsevol carrera universitaria de cienciens o d’un curs de postgrau, sempres que es tracti de centres d’ensenyansa superior d’universitats espanyoles. Aixi mateix, se ademetran les sol.lciituts de licenciats i titutals superiors de qualsevol carrera de ciencies. En tots cas, la data de naixements dels sol.licitants haurá de ser posterior al 01 de Gener de 1988. Els sol.licitants hauran de comptar amb un director de projecte que pertanyi a una universitat o centre de recerca espanyol.

Termini IISPV

28/09/2018

Termini Oficial

Desde el 20 de marzo hasta el 02 de octubre de 201

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: