BECA SOCIETAT CATALANA DE PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL

SOCIETAT CATALANA DE PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL

Objecte

 Premiar un projecte original de recerca en l'àmbit de la psiquiatria i salut mental.

Requisits

Qui pot optar a la beca?

  •  Psiquiatra jove (adjunt de menys de 45 anys, incloent resident de darrer any, que acabi residència el 2017).
  • Soci de la SCPiSM.
  • No podrà ser integrant del grup de JPC. 

Característiques del projecte

  •  El projecte no estarà finançat per altres vies i no podrà formar part d'un projecte major.
  •  Haurà de comptar amb l'aprovació del cap del servei i del CEIC de referència.
  • El projecte de recerca haurà de realitzar-se en un termini màxim de dos anys des de la seva concessió (setembre 2017-2019).
Termini IISPV

08/05/2017

Termini Oficial

15/05/2017

Documents a presentar
  • Formulari de sol·licitud del projecte.
  • Fotocòpia del DNI i currículum del sol·licitant de la beca (investigador principal).
  • Aprovació del CEIC i del cap del servei on es desenvoluparà el projecte (si encara no es té l'aprovació del CEIC, al menys haurà d'haver estat enviat al CEIC i no s'entregarà l'import del premi fins que es tingui dita aprovació).
  •  En cas de necessitar més espai o calgués adjuntar més documentació es pot incorporar a l'annex (dos annexes com a màxim)

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: