BECA MEDTRONIC PER A PROJECTES DE RECERCA EN ARÍTMIES DE LA SOCIETAT CATALANA DE CARDIOLOGIA 2017

SOCIETAT CATALANA DE CARDIOLOGIA

Objecte

La Societat Catalana de Cardiologia (SCC) convoca la beca MEDTRONIC per a projectes de recerca originals i inèdits sobre "Arítmies".

Requisits

1. L'investigador principal haurà de desenvolupar la seva activitat professional a Catalunya i ésser membre de la SCC.

2. El projecte haurà de realitzar-se en el nostre país. Els projectes multicèntrics de centres catalans seran avaluats positivament, malgrat no ser un requeriment indispensable per optar a la beca.

Termini IISPV

27/03/2017

Termini Oficial

30/03/2017

Documents a presentar

La memòria del projecte haurà d'incloure:

a) Nom i cognoms, adreça i lloc de treball de l'investigador principal i de la resta d'investigadors.

b) Antecedents sobre el tema i interès científic del projecte.

c) Material i mètode, inclòs el temps aproximat de durada de l'estudi.

d) Anàlisi de la viabilitat del projecte, detallant els mitjans necessaris i la disponibilitat.

e) Currículum dels investigadors i experiència prèvia sobre el tema

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: