BECA FERO 2016

Objecte

Atorgar una beca al millor projecte d'investigació oncològica translacional i/o d'aplicació en la pràctica clínica, que es prevegi iniciar en el transcurs de l'any 2014.
Fomentar la formació de joves investigadors oncòlegs i de promoure la ràpida transmissió dels avanços científics als pacients amb càncer.

Requisits

Requisits de l'Investigador principal:

  • Haver obtingut el títol de doctor, entenent-se com a tal la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral PhD o equivalent, entre l'1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de 2011. Quan els candidats estiguin en possessió de més d'un títol que compleixi aquest requisit, es referirà al primer dels obtinguts.
  • Dirigir programes/equips de recerca emergents o en vies de consolidació. Dins del marc d'aquesta convocatòria s'entén com a grup emergent aquell grup de recerca de recent creació que hagi aconseguit finançament competitiu per a un primer projecte de R+D+i dins dels tres últims anys, o bé grups de recerca de recent creació o consolidació dins de la institució que avala el projecte presentat.
  • Hagin centrat els seus treballs en la recerca oncològica traslacional amb un component significatiu de transferibilidad clínica/ biomèdica.
  • Presentin un projecte científic amb alta transferibilidad o aplicabilitat en l'àmbit biosanitario.
  • Presentar una única proposta a aquesta convocatòria.
Termini IISPV

27 de Setembre de 2016

Termini Oficial

29 de Setembre de 2016

Documents a presentar

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: