BECA FERO 2016

Objecte

Atorgar una beca al millor projecte d'investigació oncològica translacional i/o d'aplicació en la pràctica clínica, que es prevegi iniciar en el transcurs de l'any 2014.
Fomentar la formació de joves investigadors oncòlegs i de promoure la ràpida transmissió dels avanços científics als pacients amb càncer.

Requisits

Requisits de l'Investigador principal:

  • Haver obtingut el títol de doctor, entenent-se com a tal la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral PhD o equivalent, entre l'1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de 2011. Quan els candidats estiguin en possessió de més d'un títol que compleixi aquest requisit, es referirà al primer dels obtinguts.
  • Dirigir programes/equips de recerca emergents o en vies de consolidació. Dins del marc d'aquesta convocatòria s'entén com a grup emergent aquell grup de recerca de recent creació que hagi aconseguit finançament competitiu per a un primer projecte de R+D+i dins dels tres últims anys, o bé grups de recerca de recent creació o consolidació dins de la institució que avala el projecte presentat.
  • Hagin centrat els seus treballs en la recerca oncològica traslacional amb un component significatiu de transferibilidad clínica/ biomèdica.
  • Presentin un projecte científic amb alta transferibilidad o aplicabilitat en l'àmbit biosanitario.
  • Presentar una única proposta a aquesta convocatòria.
Termini IISPV

27 de Setembre de 2016

Termini Oficial

29 de Setembre de 2016

Documents a presentar

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació:

GaletaDuracióDescripció
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Functional

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.

Others

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.