Beca FEHH-JANSSEN per estades de recerca a l’estranger 2018-2019

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Objecte

La Fundació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (FEHH) convoca una beca amb data 26 d'octubre de 2017 per començar a gaudir a 2018. Aquesta beca va adreçada a socis de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia que vulguin fer un projecte de recerca en un centre estranger, a qualsevol de les àrees que conformen l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
L'estada de l'investigador en el centre estranger es desenvoluparà amb l'objecte d'afavorir i incentivar la mobilitat d'un jove investigador que s'hagi incorporat recentment a la recerca en l'àmbit de l'especialitat de l'Hematologia i Hemoteràpia.

Requisits

El projecte a realitzar durant l'estada de mobilitat perseguirà l'actualització de coneixements i / o l'aprenentatge de noves tècniques i mètodes per a la investigació; al mateix temps, servirà per establir nous vincles científics, acadèmics i assistencials, o per enfortir els ja existents, entre les institucions d'origen i destinació, propiciant una col·laboració regular i permanent entre investigadors i entre institucions.
Les estades hauran d'implicar mobilitat geogràfica amb canvi efectiu de residència habitual i permanència en el centre receptor durant el temps de durada de l'estada, sent obligatòria la mobilitat a l'estranger.

Termini IISPV

25 Gener 2018

Termini Oficial

31 Gener 2018

Altres

Dotació
D'acord amb els termes de la present convocatòria, les subvencions han d'incloure:

  • Una dotació mensual en concepte de despeses d'allotjament i manutenció: 14 pagues de 2.989 Euros bruts, distribuïdes en una paga mensual i dues pagues els mesos de juny i desembre.
  • Una dotació per a despeses de viatge fins a un màxim de 1.150 €
  • Una dotació per a despeses d'instal·lació fins a un màxim de 2.000 €.
    El beneficiari només tindrà dret a percebre la dotació corresponent a les despeses de viatge i instal·lació que justifiqui i acrediti degudament davant l'entitat col·laboradora, en els termes que li siguin requerits.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: