Beca d’Investigació Pablo Motos 2012

Objecte

Aquestes beques a la investigació, que es convoquen per quart any consecutiu, han estat possibles gràcies a l’ajuda de Pablo Motos i el seu programa "El Hormiguero", que han donat els beneficis dels seus llibres "Frases cèlebres de nens" a la Federació Espanyola de Fibrosi Quística.

Termini IISPV

24 de setembre de 2012

Termini Oficial

30 de setembre de 2012

Documents a presentar

– Memòria del Projecte de recerca (màxim 20 pàgines a doble espai), en la qual s’inclouran els mitjans disponibles per realitzar el projecte i previsió de temps (original i còpia).

– Memòria Econòmica per al desenvolupament del projecte (original i còpia).

– Informe favorable del director gerent de l’Hospital, centre o de qui l’investigador / a principal consideri oportú per avalar el projecte on es desenvoluparà el Projecte de Recerca.

– Curriculum Vitae de l’investigador principal, elaborat segons model de la pàgina web de la Federació) amb descripció específica de l’experiència en l’àrea de Fibrosi Quística dels participants i fotocòpia del DNI

– Certificat de cofinançament, si n’hi ha, que afavoreixi la viabilitat del projecte.

– Relació de les línies d’investigació desenvolupades sobre Fibrosi Quística pel grup investigador.

– Adreça, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: