BECA D’INVESTIGACIÓ FEHH 2017-2018

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Objecte

Convocar un programa de 9 beques per al próxim curs 2017-2018 (7 beques de la FEHH i 2 beques d'una col·laboració FEHH-Janssen. Les beques van dirigides a socis numeraris de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia que vulguin fer un projecte de recerca en un centre espanyol, en l'àmbit de les àrees que conformen l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.

Requisits
  • El candidat haurà de ser especialista en Hematologia i Hemoteràpia, estar en l'últim any de formació de l'especialitat o estar en possessió de titulació universitària biosanitària relacionada amb l'hematologia:

-Metge especialista en Pediatria que acrediti una formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a tres anys.
-Graduat en Biologia, Farmàcia, Genètica, Química o Veterinària que acrediti un període de formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a tres anys.

  • No haver transcorregut més de 10 anys des de la finalització de la titulació universitària corresponent (llicenciatura o grau en Medicina o altres ciències biosanitàries). Si no es cobreixen les beques en la primera resolució, hi haurà una segona convocatòria sense aquesta limitació.
  • No posseir una ocupació professional remunerada estable i a temps complet durant el període que es gaudeix de la beca. Compatible amb guàrdies mèdiques.
  • Ser soci numerari de l'SEHH, al corrent de pagament, amb un mínim de 12 mesos d'antiguitat.
  • Requisits del centre escollit: Ser un centre espanyol i trobar-se acreditat per a la docència de qualsevol tipus (tècnica, universitària, especialitat) i a més, ha d'acreditar l'experiència en el camp específic triat pel becari. No podran tenir dos o més beneficiaris d'aquestes beques al mateix temps (si no es cobreixen les beques en una primera resolució, es farà una segona convocatòria sense aquesta limitació). El centre ha de demostrar que té finançament per cobrir les despeses relacionades amb l'execució de les activitats de l'investigador contractat.
Incompatibilitats

Cada centre solament podrà sol·licitar una ajuda. En cas de rebre's més d'una sol·licitud d'un mateix centre, es desestimaran totes les sol·licituds provinents d'aquest centre.

Termini IISPV

04/09/2017
 

Termini Oficial

08/09/2017

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: