Beca d’investigació de Neurorradiologia 2018

Objecte

Objectiu primordial de la Societat Espanyola de Neuroradiologia (SENR) és la promoció de la investigació de la Neuroradiologia espanyola

Requisits
  • Podran optar a aquesta ajuda aquells socis de la SENR que estiguin al corrent de les quotes de pagament anuals.
  • El tema principal del projecte de recerca ha d'estar relacionat amb la Neuroradiologia, tant diagnòstica com intervencionista.
  • Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre tipus d'ajuda pública o privada relacionada amb el mateix projecte d'investigació. 
Termini IISPV

25 juny 2018

Termini Oficial

 

30 de juny de cada any

 

Documents a presentar
  • Projecte d'investigació segons model.
  • Curriculum Vitae de l'investigador principal i de la resta de components de l'equip de recerca (model FIS o similar).
  • Declaració jurada per part de l'investigador principal de l'acceptació de les bases de la convocatòria.
  • Documentació relacionada amb l'acceptació conformitat de la comissió d'investigació del centre on es va a realitzar el projecte i de la comissió d'ètica.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: