BECA DE RECERCA CLÍNICA

ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS

Objecte

Aquesta beca està destinada a premiar un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut. Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d'un becari de grau universitari

Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).

Requisits
  1. A la sol·licitud ha de constar tot l'equip investigador i al menys el 50% dels membres han de ser socis de l'Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys, han de ser socis fins al lliurament del resultat de la recerca i estar al corrent de pagament de la quota de l'Acadèmia.
  2. El projecte de recerca haurà de realitzar-se en un termini màxim de dos anys des de la seva concessió.
Termini IISPV

02/02/2017

Termini Oficial

07/02/2017

Documents a presentar
  1. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca, (Investigador principal, que ha de ser soci de l'Acadèmia amb una antiguitat mínima de 2 anys).
  2.  Curriculum vitae actualitzat de tots els signants.
  3. Certificat del responsable del Centre o institució on s'hagi de realitzar el treball, avalant la capacitat del candidat i alhora, fent-hi constar l'acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: