Beca de l’Acadèmia per estades de formació a l’estranger per a joves professionals de Ciències de la Salut 2018

ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS

Objecte

Aquestes beques (2) estan destinades a premiar la participació d'una estada clínica i una estada de recerca a l'estranger de joves professionals de l'àmbit de les ciències de la salut.
Per promoure la pràctica clínica i de recerca entre els joves professionals de Ciències de la Salut, donar l'oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica i de recerca a l'estranger, i alhora donar a conèixer també el nostre sistema sanitari i la nostra pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. I així donar reconeixement a la formació realitzada pels joves professionals a l'estranger.

Requisits

El sol·licitant ha de ser soci de l'Acadèmia amb una antiguitat mínima de dos anys i estar duent a terme o haver finalitzat la formació sanitària especialitzada, com a màxim, 2 anys abans del moment de la presentació de la sol·licitud. Ha d'estar al corrent de pagament de la quota de l'Acadèmia.

Termini IISPV

31 Gener 2018

Termini Oficial

La presentació de les sol·licituds es farà enviant tota la documentació en format word o pdf per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 6 de febrer de 2018.

Documents a presentar

Per optar a les beques és imprescindible:
1. Omplir el formulari de sol·licitud segons model, i adjuntar els següents documents:
A. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca.
B. Curriculum vitae actualitzat del sol·licitant.
C. Certificat del responsable del centre o institució on ha realitzat la seva formació.
D. En cas d'estar duent a terme la formació especialitzada, certificat de la comissió de docència del centre acceptant l'estada en un centre estranger com a rotació externa.
E. Resum del projecte formatiu a realitzar.
En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació es pot incorporar a l'annex.
Es valorarà la presentació en anglès de la beca, encara que es pot presentar en català, castellà o anglès.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: