Beca de l’Acadèmia per a un projecte de recerca clínica 2018

ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS

Objecte

Aquesta beca està destinada a premiar un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut.
Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).

Requisits

A la sol·licitud ha de constar tot l'equip investigador i almenys el 50% dels membres han de ser socis de l'Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys, han de ser socis fins al lliurament del resultat de la recerca i estar al corrent de pagament de la quota de l'Acadèmia.

 • Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d'un becari de grau universitari.
Termini IISPV

31 Gener de 2018

Termini Oficial

06  Febrer 2018

Documents a presentar

Per optar a la beca és imprescindible:

 • Omplir el formulari de sol·licitud segons model, i adjuntar els següents documents:
  – Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca, (Investigador principal, que ha de ser soci de l'Acadèmia amb una antiguitat mínima de 2 anys).
  – Curriculum vitae actualitzat de tots els signants.
  – Certificat del responsable del centre o institució on s'hagi de realitzar el treball, avalant la capacitat del candidat i alhora, fent-hi constar l'acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització.
  En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació es pot incorporar a l'annex.
 • La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format word o pdf.
 • Es valorarà la presentació en català de la beca, encara que aquesta es pot presentar en català, castellà o anglès.
 • La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format word o pdf per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 6 de febrer de 2018

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: