Beca de l’Acadèmia per a un projecte de recerca bàsica 2018

ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS

Objecte

Aquesta beca està destinada a premiar un projecte de recerca bàsica dins del camp de les ciències de la salut.
Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).

Requisits

A la sol·licitud ha de constar tot l'equip investigador i almenys el 50% dels membres han de ser socis de l'Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys, han de ser socis fins al lliurament del resultat de la recerca i estar al corrent de pagament de la quota de l'Acadèmia.

  • Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d'un becari de grau universitari.
Termini IISPV

31 Gener 2018

Termini Oficial

La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format word o pdf per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 6 de febrer de 2018.

Documents a presentar

Omplir el formulari de sol·licitud segons model, i adjuntar els següents documents:
– Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca, (Investigador principal, que ha de ser soci de l'Acadèmia amb una antiguitat mínima de 2 anys).
– Curriculum vitae actualitzat de tots els signants.
– Certificat del responsable del centre o institució on s'hagi de realitzar el treball, avalant la capacitat del candidat i alhora, fent-hi constar l'acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització.
En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació es pot incorporar a l'annex.

  • La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format word o pdf.
  • Es valorarà la presentació en català de la beca, encara que es pot presentar en català, castellà o anglès.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: