BECA Agustí Pumarola” SEIMC-SCMIMC

Objecte

Requisits
  • Ser soci de la SEIMC o la SCMIMC amb una antiguitat mínima d’un any i estar al corrent del pagament de les quotes.
  • Disposar d’una titulació universitària en l’àmbit biomèdic amb una antiguitat no superior a 10 anys. En el cas de ser un resident haurà d’acabar el període de formació durant el curs acadèmic corresponent a l’any de concessió de la beca.
  • L’aspirant haurà d’acreditar documentalment la seva capacitació tècnica per desenvolupar el projecte
  • El candidat no podrà gaudir, de forma simultània, d’altres beques o ajuts públiques o privades.
  • En el cas de disposar d’un salari que impliqui una vinculació laboral o estatutària, haurà de comunicar en el moment de demanar la beca, especificant la remuneració anual que en cap cas serà superior a 18.000 €.

 

Incompatibilitats

Els projectes hauran de realitzar en un centre espanyol sent la durada mínima del mateix d’1 any.

El centre on es realitzi el projecte podrà ser el mateix on el candidat desenvolupi la seva activitat laboral o formativa.
 

Termini IISPV

El termini per presentar les sol·licituds serà el 9 de setembre de 2012.

 

Documents a presentar

3 de setembre de 2012

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: