AJUTS SEIMC A LA MOBILITAT

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Objecte

Ajudar a finançar l'intercanvi de coneixements i experiències entre grups de treball a Espanya i a l'estranger en els àmbits de la Microbiologia Clínica i de les Malalties Infeccioses. (1 a 3 setmanes)

Requisits
  • Ser soci de la SEIMC amb una antiguitat mínima d´un any.
  • No haver rebut cap beca o ajut SEIMC en l´últim any.
Termini Oficial

La sol·licitud d'aquests ajuts està oberta tot l'any i es resoldran trimestralment (març, juny, setembre i desembre). Excepcionalment, es podran atendre sol·licituds en convocatòries especials, sempre que es justifiquin per raons de pressa

Documents a presentar
  • Imprès oficial de sol·licitud d'ajudes de la SEIMC degudament emplenat.
  • Breu resum del seu currículum vitae (màxim 10 pàgines)
  • Motius, justificació i durada de l'estada, inclosos en una breu memòria.
  • Carta d'acceptació del centre receptor.
  • Aval del seu centre habitual de treball; pot ser de la Comissió de Docència, Degà, Cap del departament, servei o secció o una altra persona amb autoritat que certifiqui per escrit l'interès de l'estada.
  • Declaració jurada sobre un altre tipus de finançament.
  • Relació de despeses previstes com a conseqüència de l'estada.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: