Ajuts pre-doctorals Fundació Dr. Ramon Vilallonga

FUNDACIÓ DR. RAMON VILALLONGA

Objecte

La Fundació Dr. Ramon Vilallonga convoca dos ajuts destinats als alumnes que hagin superat l’avaluació del reconeixement de la suficiència investigadora.

Termini IISPV

12 de març de 2012

Termini Oficial

15 de març de 2012

Documents a presentar

– Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
– Còpia compulsada de l’expedient acadèmic de la Llicenciatura realitzada. (en arxiu pdf)
– Còpia compulsada de la sol·licitud d’inscripció del projecte de tesi doctoral. (en arxiu pdf)
– Projecte de tesi doctoral, avalat pel director, codirector i el tutor de la tesi, si s’escau. (en arxiu pdf)
 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: