AJUTS POSTDOCTORALS DINS DEL PROGRAMA DE BEATRIU DE PINOS (BP-18)

Objecte

L'objecte del programa Beatriu de Pinós és atorgar 60 ajuts individuals per a la contractació i la incorporació de personal investigador doctor al sistema català de ciència i tecnologia. Aquest ajuts s'adrecen a facilitar tant el retorn com la incorporació d'investigadors que han estat treballant a l'estranger a les entitats de recerca situades a Catalunya. 

Requisits
 • Haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2016 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).
  El període d'obtenció del títol de doctorat pot ser de l'1 de gener de 2009 al 31 de desembre de 2016 si es justifica qualsevol d'aquests supòsits durant aquest període:
  – Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.
  – Haver tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.
  – Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.
 • Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de 2 anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de 2 anys.
 • No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 
Termini IISPV

28 de febrer 2019

Termini Oficial

El termini de presentació de sol·licituds provisionals per part de les persones investigadores responsables és des del 28 de gener fins al 4 de març de 2019 a les 14:00h.

El termini de les institucions per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds provisionals és des del 12 fins al 22 de març de 2019

Documents a presentar

L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i un document annex, que s'ha d'adjuntar al formulari d'acord amb les instruccions del model normalitzat. És imprescindible presentar el formulari amb l'annex per poder passar a la fase d'avaluació.

La informació que cal incloure a l'annex és un breu currículum de la persona candidata, la descripció dels elements més destacats del grup de recerca al qual s'incorpori la persona candidata, el pla de treball de l'activitat científica que es pretén desenvolupar i els aspectes ètics del projecte de recerca previst. 

Avaluació

o un altre registre electrònic vàlid

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: