Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2012)

Objecte

Atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s’hagin defensat durant el 2011, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora.
S’entén per tesi doctoral en català la que es pugui incloure en algun dels casos següents:
a) Tesis íntegrament escrites en català.
b) Tesis desenvolupades amb l’obtenció del títol de doctor o doctora amb menció europea i que estiguin escrites en català i una altra llengua oficial de la Unió Europea.
c) Tesis estructurades com a compendi de publicacions on les parts o els capítols que no siguin publicacions estiguin escrits en català.

 

Termini IISPV

13 de juliol de 2012

Termini Oficial

17 de juliol de 2012

Documents a presentar

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya a l’adreça electrònica http://www.gencat.cat/ovt

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: