Ajuts per a la mobilitat del personal investigador i de suport a la recerca de l’IISPV

L'INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI CONVOCA ELS AJUTS PER A LA MOBILITAT DEL PERSONAL INVESTIGADOR I DE SUPORT A LA RECERCA DE L’IISPV

Objecte

El present programa de mobilitat té com a objectiu donar suport a accions de mobilitat del personal investigador i de suport a la recerca de l’IISPV, per tal de facilitar-ne el desenvolupament professional.
Queden excloses d’aquesta convocatòria les sol·licituds dirigides a l’assistència a reunions, seminaris, cursos o congressos.
Les estades han de ser a fora de l’estat espanyol.

Termini IISPV

4 de maig de 2014

Termini Oficial

La convocatòria estarà oberta des del 14 d’Abril del 2014 al 04 de Maig del 2014.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: