AJUTS PER A LA INTENSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT INVESTIGADORA DE LA SOCIETAT CATALANA DE DIGESTOLOGIA

SOCIETAT CATALANA DE DIGESTIOLOGIA

Objecte

  • Contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l'àmbit mèdic assistencial català, amb especial interès en els metges joves (menys de 40 anys) amb trajectòria científica acreditada.
  • Alliberar o alleugerir la tasca assistencial a metges – investigadors contractats en hospitalsi centres mèdics de Catalunya o Balears amb projectes científics de rellevància vigents.
Requisits

-Metges amb contracte vigent a jornada completa en hospital/centre mèdic de Catalunya.

– Tenir una càrrega assistencial superior al 50% del temps total contractat. – Tenir títol de Doctor i experiència acreditada en recerca (es valoraran nombre de projectes dirigits, articles de 1er, 2on o últim firmant així com tesis dirigides en els últims 5 anys)

– Tenir un projecte de recerca competitiu (ISCIII, MINECO, UE…) en actiu com a investigador/a principal. Aquest projecte haurà d'estar actiu i comptar amb finançament, com a mínim, durant tota la durada de l'ajut.

– Ser soci de la Societat Catalana de Digestologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, amb un any d'antiguitat a partir que es faci pública la convocatòria.

– No tenir una intensificació vigent del FIS o d'alguna altra entitat nacional o estatal. 

Termini IISPV

08/05/2017

Termini Oficial

14/05/2017

Documents a presentar

1. Document de sol·licitud estandarditzat que trobareu penjat en la pàgina web de la societat (www.scdigestologia.org) i que inclou:

a. Dades personals: Nom i cognoms. DNI. Adreça amb districte postal. Telèfon. Adreça electrònica.

b. Dades professionals: Lloc de treball. Centre o Institució.

c. Ajut que sol·licita (Intensificació).

d. Títol de l'estudi.

2. Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS).

3. Memòria del projecte amb pressupost i composició de l'equip que l'executarà i pla de treball inclosos en model de sol·licitud estandarditzats (veure annex 1). En cas que es presentin projectes ja presentats a altres convocatòries competitives nacionals o internacionals s'acceptarà la memòria tal i com ja estigui redactada.

4. Certificat d'aprovació del projecte per la institució que el finança.

5. Certificat d'aprovació del CEIC.

6. Detall de l'activitat assistencial, docent, gestió… que realitza l'investigador, indicant també l'activitat assistencial sobre que es sol·licita la cobertura, signada per la direcció del servei (veure annex 2).

7. Autorització per part del Cap del Servei del sol·licitant. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: