AJUTS PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL AL SISTEMA DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA CATALÀ (BP 2016) (Ref. 3345)

Objecte

Establir les bases dels ajuts per a la contractació i la incorporació, en règim de concurrència competitiva, de
personal investigador doctor al sistema català de ciència i tecnologia.

Requisits

a) Haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2014 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).

El període d'obtenció del títol de doctorat pot ser de l'1 de gener de 2007 al 31 de desembre de 2014 si es justifica qualsevol d'aquests supòsits durant aquest període:
– Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.
– Haver tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.
– Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.
b) Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de 2 anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de 2 anys.
c) No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Incompatibilitats

Les entitats sol·licitants comunicar els altres ajuts o subvencions concedits per al mateix projecte tant en presentar la sol·licitud com en qualsevol moment en què es produeixi aquesta situació.
Als contractes s'apliquen aquelles incompatibilitats que consideri el contracte laboral i que subscriguin les institucions o les entitats contractants, d'acord amb la legislació vigent.

Termini IISPV

28/11/2016

Termini Oficial

01/12/2016

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: