AJUTS PER A FORMACIÓ A L’ESTRANGER

SOCIETAT CATALANA DE DIGESTIOLOGIA

Objecte

  • Contribuir a la formació i perfeccionament professional dels metges o investigadors que exerceixen a Catalunya o Balears dins l'especialitat de l'Aparell Digestiu i a reforçar la xarxa de relacions professionals i científiques de la nostra especialitat a nivell internacional.
  • Ajudar econòmicament a metges o investigadors contractats en hospitals, centres mèdics o instituts de recerca de Catalunya o Balears per adquirir noves habilitats en el camp assistencial, tecnològic i/o de recerca en l'àmbit de les malalties digestives en centres internacionals d'excel·lència.
Requisits
  • Metges o investigadors amb contracte vigent en hospitals, centres mèdics o instituts de recerca de Catalunya o Balears. En el cas d'instituts o centres de recerca es valoraran també les sol·licituds de personal becari o contractat pre o postdoctoral.
  • Estar admès en un hospital, centre mèdic, universitat o centre de recerca d'excel·lència estranger durant un període de temps d'entre 3 i 12 mesos.
  • Ser soci de la Societat Catalana de Digestologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, amb un any d'antiguitat a partir de que es faci pública la convocatòria.
Termini IISPV

08/05/2017

Termini Oficial

14/05/2017

Documents a presentar

1. Document de sol·licitud estandarditzat que trobareu penjat en la pàgina web de la societat (www.scdigestologia.org) i que inclou:

a. Dades personals: Nom i cognoms. DNI. Adreça amb districte postal. Telèfon. Adreça electrònica.

b. Dades professionals: Lloc de treball. Hospital, centre mèdic o institut de recerca.

c. Ajut que sol·licita (iniciació a la recerca). Especificar el grup/centre o servei al qual s'adscriu el candidat i on efectuarà la seva iniciació a la recerca.

d. Títol de l'estudi/aprenentatge a realitzar.

2. Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS) del candidat i de l'investigador principal del grup de recerca al qual s'adscriu.

3. Títol d'especialista MIR o resguard del mateix, fotocopiat o escanejat.

4. Acreditació per escrit que el candidat forma part del grup de recerca al qual s'adscriu.

5. Informe de la línia de recerca a la qual està integrat el candidat, identificant l'aportació que implicarà la seva formació en el grup.

6. Memòria del projecte i pla de formació a realitzar pel candidat. L'extensió màxima serà de 1500 paraules i es detallaran els següents apartats: introducció, hipòtesi, objectius, mètodes i pla de treball. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: