AJUTS PER A ESTUDIS O PROJECTES FORA DE CATALUNYA

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA AGUSTÍ PEDRÓ I PONS

Objecte

Concedir ajuts per a estades de recerca fora de Catalunya, preferentment a l'estranger per a la realització d'estudis de postgrau.

El sol·licitants hauran de ser llicenciats o graduats per la Universitat de Barcelona en les facultats de: Biologia; Educació; Farmàcia; Filologia; Filosofia; Física; Geografia i Història; Geologia; Matemàtiques; Medicina; Pedagogia; Psicologia; Química

L'edat màxima per sol·licitar l'ajut és de 40 anys.

Requisits

S'hauran de realitzar entre el 01 de juliol de 2016 i el 31 de juliol de 2017

Els ajuts són compatibles amb altres ajuts, beques o feines remunerades

Dotació: segons país de destinació (entre 1.400 € a 2.200 €). En cas de ser beneficiari de cap altre ajut o feina remunerada l'import oscil·larà entre 500 € a 1.000 €

Termini IISPV

25 d’octubre de 2016

Termini Oficial

31 d’ Octubre de 2016

Documents a presentar

Documentació a presentar

– Formulari de sol·licitud (veure document adjunt)

– CV de l'aspirant amb còpia dels certificats que avalin cadascun dels mèrits exposats

– Expedient acadèmic (original o còpia compulsada)

– Acreditació del coneixement de la llengua del país on es sol·licita l'estada

– Memòria del projecte

– Carta original d'acceptació del centre de destinació (en català, castellà o anglès).

– Informe del director del projecte motiu de l'ajut

– Fotografia de format carnet

– Fotocòpia del DNI

En cas d'interès contacteu amb la Oficina Tecnica abans del dia 25 d' Octubre de 2016.

Posteriorment s'enviarà la documentació requerida a Finca Agustí Pedró i Pons. Avda. de Vallvidrera, 25. 08017 Barcelona.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: