Ajuts de mobilitat d’investigadors i investigadores (AIRE-CTP)

Objecte

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts per finançar les despeses d’estada i viatge d’investigadors i investigadores catalans predoctorals i postdoctorals a fi de promoure els intercanvis transfronterers entre els membres de la comunitat científica dels diferents territoris de la CTP, amb l’objectiu de fomentar la formació i potenciar les xarxes d’equips de recerca.

Requisits

Personal investigador predoctoral:
a)Estar matriculat de la tutela acadèmica de doctorat pel curs 2012-2013 a una universitat catalana. L’estada de recerca s’ha de fer abans de dipositar la tesi doctoral.
b)Residir a Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.Personal investigador postdoctoral:
a) Estar en possessió del títol de doctor o doctora.
b) Estar vinculat contractualment en una de les entitats citades a la base 1 de les disposicions comunes.
c)Residir a Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.
És necessari que la proposta de mobilitat dels investigadors i les investigadores tingui caràcter transfronterer, és a dir, que els grups d’origen i d’acollida pertanyin a dos estats diferents.

Termini IISPV

 10 de setembre de 2012

Termini Oficial

 17 de setembre de 2012

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: