AJUTS A LA INVESTIGACIÓ IGNACIO H. DE LARRAMENDI. FUNDACIÓ MAPFRE. 2016

FUNDACIÓN MAPFRE

Objecte

Es convoquen 25 ajuts a la recerca amb l'objecte de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes d'investigació en les següents àrees: Promoció de la Salut, Prevenció i Seguretat Vial i Assegurança i Previsió Social.

Les àrees i línies temàtiques sobre les que han de versar els projectes d'investigació són les següents:

Àrea de Prevenció i Seguretat Vial:
Influència de l'educació en la prevenció d'accidents i autoprotecció
·Prevenció i accidentabilidad en col·lectius vulnerables
·Influència del factor humà en la conducció
·Vehicle connectat i telemetría embarcada: paràmetres de conducció i seguretat vial
·Països en desenvolupament: disseny d'etapes i priorització de mesures per a la millora de la seguretat vial
·Prevenció d'incendis
·Prevenció i resposta davant riscos naturals
·Prevenció i seguretat vial en Patrimonis Històrics
Àrea de Promoció de la Salut:
·Addicció a les noves tecnologies i altres riscos
·Noves tecnologies mòbils per a la promoció de la salut
·Estratègies per al canvi d'hàbits: prevenció de l'obesitat i foment de l'activitat física
·Entorns de treball saludables
·Educació per a pacients
·Valoració del dany corporal
·Gestió sanitària: qualitat i seguretat clínica

Àrea d'Assegurança i Previsió Social:
Assegurança

Requisits

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació:

GaletaDuracióDescripció
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Functional

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.

Others

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.