Ajuts a la investigació biomèdica 2018

FUNDACIÓN EUGENIO RODRÍGUEZ PASCUAL

Objecte

Té com objectiu concedir subvencions a equips d'investigació estables que treballin en l'àrea de la biomedicina. A més, es tindran especialment en consideració aquells projectes que demostrin una clara aplicabilitat de la investigació que es proposi. 

Termini IISPV

22 Juny 2018

Termini Oficial

El plazo de presentación de solicitudes para la Convocatoria 2018 se abre el 14 de Mayo de 2018 a las 12:00, hasta las 20:00 del 29 de Junio de 2018. 

Documents a presentar

La sol·licitud es realitzarà on-line i s'haurà d'acompanyar dels següents documents:

  • Memòria del projecte, d'acord amb el model de sol·licitud facilitat a la xarxa.
  • Currículum vitae de cada un dels membres de l'equip investigador d'acord amb el model facilitat a la web.
  • Carta signada pels responsables del grup investigador i del centre de treball de l'investigador principal avalant la viabilitat del projecte.
  • Informe del Comitè d'Ètica i Assaigs Clínics del centre si el projecte es basa en la utilització de mostres humanes. En el cas que el projecte requerís l'ús d'animals d'experimentació, cal presentar l'aprovació del Comitè de benestar animal del centre en el qual ha de constar una justificació sobre la necessitat d'utilitzar animals d'experimentació per al desenvolupament del projecte i la manca de possibilitats alternatives.
  • Fotocòpia del NIF de l'investigador principal. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: