Ajuts a la investigació biomèdica 2015

FUNDACIÓN EUGENIO RODRÍGUEZ PASCUAL

Objecte

Té com objectiu concedir subvencions a equips d’investigació estables que treballin en l’àrea de la biomedicina. A més, es tindran especialment en consideració aquells projectes que demostrin una clara aplicabilitat de la investigació que es proposi.

Documents a presentar

Totes les sol·licituds haurien d’acompanyar els següents documents:
Memòria del projecte
Currículum vitae de cadascun dels membres de l’equip investigador.
Carta signada pels responsables del grup investigador i del centre de treball de l’investigador principal avalant la viabilitat del projecte.
Informe del Comitè d’Ètica i Assajos Clínics del centre si el projecte es basa en la utilització de mostres humanes. En el cas que el projecte requerís l’ús d’animals d’experimentació, és necessari presentar l’aprovació del Comitè de benestar animal del centre en el qual ha de constar una justificació sobre la necessitat d’utilitzar animals d’experimentació per al desenvolupament del projecte i la falta de possibilitats alternatives.
Fotocòpia del NIF de l’investigador principal.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: