AJUT PER A LA RECERCA ENDOCRINOLOGIA

SOCIETAT CATALANA D’ ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ

Objecte

La Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició convoca dos ajuts, un de perfil bàsic i un altre de clínic per a realitzar un Treball de Recerca sobre un tema relacionat amb l'especialitat, la realització del qual ha de repercutir beneficiosament en l'Endocrinologia catalana.

Termini IISPV

28 de Setembre de 2017

Documents a presentar

– Memòria del projecte en format normalitzat tipus FIS

– Carta d'acceptació del candidat per part del centre on es durà a terme el treball i també carta del director del projecte exposant les tasques que el candidat haurà de realitzar.

– CV resumit del candidat (2 a 4 fulls) i del director del projecte, si s'escau.

Les sol·licituds i la documentació s'enviaran telemàticament a gotic@gotic-congres.com.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: