AJUDES PER A ESTADES A ALTRES CENTRES ESTRANGERS

FUNDACIÓN SENEFRO

Objecte

La present convocatòria competitiva de beques per a rotació de Metges Interns Residents (MIR) de Nefrologia es realitza en centres estrangers amb l'objectiu d'augmentar l'intercanvi de coneixements i habilitats que repercuteixin de manera directa en la qualitat de la Pràctica Clínica i / o de la generació de nous coneixements en l'àrea de Nefrologia. 

Requisits
 • Ser MIR de Nefrologia en un centre espanyol i trobar-se en tercer o quart any de residència al moment de la sol·licitud.
 • El sol·licitant ha de ser membre de la SEN aprovat formalment en Assemblea durant el Congrés Nacional de la Societat, tal com es recull en els estatuts de la SEN.
 • L'estada sol·licitada serà d'entre 1 i 3 mesos.
 • L'estada s'ha d'iniciar l'any 2018. 
Documents a presentar
 • Autorització de la Comissió de Docència del centre on està realitzant la formació MIR en Nefrologia on consti data d'inici i final del període formatiu com MIR i data d'inici i fi del rotatori al centre estranger.
 • Carta de recomanació del cap de servei de Nefrologia del sol·licitant.
 • Carta d'acceptació del cap de servei o cap del centre receptor.
 • Document de dades personals i carta d'intencions on el sol·licitant expliciti els objectius específics de l'estada, per què s'ha triat el centre receptor, les activitats a desenvolupar i quin impacte s'espera que l'estada tingui en el seu desenvolupament professional en Nefrologia.
 • Currículum Vitae del sol·licitant on consti formació acadèmica, publicacions, presentacions a congressos, participació en projectes d'investigació i altres mèrits que es vulguin destacar.
 • Compromís de presentar un informe final redactat pel beneficiari de l'ajuda detallant objectius específics assolits, activitats desenvolupades i aspectes d'interès per a possible aplicació en els Serveis de Nefrologia espanyols.
 • Compromís de presentar un justificant / certificat del cap de servei de l'Hospital de destinació indicant que el resident ha aprofitat la rotació.
 • Compromís d'agraïment a la Societat Espanyola de Nefrologia en cas de qualsevol publicació derivada de l'Ajuda. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: