AJUDES FUNDACIÓ SENEFRO PER ESTADES DE SOCIS SEN EN ALTRES CENTRES D’EXCEL.LÈNCIA 2018

Objecte

Augmentar l'intercanvi de coneixements i habilitats que repercuteixen de manera directa en la qualitat de la pràctica clínica i / o de la generació de nous coneixements en l'àrea de malalties renals. 

Requisits
  • El sol·licitant ha de ser membre de la SEN aprovat formalment en Assemblea durant el Congrés Nacional de la Societat, tal com es recull en els estatuts de la SEN.
  • Estar al dia en el pagament de les quotes anuals.
  • Tenir contracte vigent en un centre de treball espanyol en el moment de la sol·licitud. Serà necessari que el sol·licitant remeti un document on indiqui la durada d'aquest contracte.
  • Document d'aprovació expressa del servei i centre d'origen per estada en un altre centre.
  • Document d'aprovació del responsable del servei o unitat on es proposa realitzar l'estada.
  • S'exclouen estades de residents. 
Termini IISPV

23 Març 2018

Termini Oficial

31 Març 2018

Documents a presentar
  • Presentació de Memòria raonada de no més de 10 pàgines (mida de lletra 12) en el qual es raoni els motius pels quals se sol·licita l'estada i en la qual s'incloguin objectius específics. Els objectius que es proposen poden ser dirigits a aspectes assistencials o investigadors, tot i que es donarà prioritat a aquells que redundin en tots dos aspectes.
  • Document que reflecteixi si mantindria o no el salari en el centre d'origen.
  • Presentació del Currículum Vitae tant del sol·licitant com del responsable al centre de destinació. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: