8a Beca Jan Vermorken per a Investigació en Càncer Ginecològic

Objecte

L'objectiu d'aquesta beca és completar la formació acadèmica de joves oncòlegs mèdics o especialitats relacionades (Oncologia Ginecològica, Biologia Molecular, Patologia) a través d'una estada en un centre de prestigi molt vinculat al projecte de recerca del sol·licitant. Un cop completat, permetrà a aquests joves metges incorporar els seus coneixements adquirits a la seva pròpia pràctica, així com al seu lloc de treball i al grup GEICO. 

Termini IISPV

08 Gener de 2018

Termini Oficial

15 Gener 2018

Documents a presentar

Les sol·licituds es presentaran electrònicament per l'investigador en ANGLÈS
La sol·licitud a la candidatura ha d'incloure:

  • Carta d'aplicació que indica: nom, adreça postal i adreça de correu electrònic del sol·licitant. Fotocòpia del DNI / passaport. Proposta de projecte i informe tècnic (màxim 8 pàgines).Breu justificació sobre el motiu pel qual es va triar el centre per dur a terme la formació i el pla de treball durant l'estada.
  • Currículum vitae actualitzat i mèrits professionals més destacats. El pla d'estudis pot tenir un màxim de 8 pàgines i ha d'incloure les publicacions del candidat durant els últims 3 anys.
  • Document emès pel Cap de Servei o Director Mèdic de l'Àrea d'Oncologia a la que pertany, explicant l'interès del centre en aquest àmbit de formació i certificant que l'investigador té un contracte de treball, un contracte de col·laboració o una beca en aquest centre / servei.
  • Document o carta d'acceptació expedida pel Cap de Servei del centre / servei d'acollida, on el sol·licitant té la intenció de realitzar la seva formació. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: