3ª Beca de Recerca del GE d’Epilèpsia de la SEN 2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGÍA

Objecte

Objectiu de la convocatòria 
Recerca epidemiològica, mètodes diagnòstics i clínica en epilèpsia
Redactar un projecte de recerca clar, ordenat i detallat amb els següents apartats: interès de la recerca, introducció, objectius, material i mètodes, cronograma i desenvolupament, equip investigador, memòria econòmica i pla de comunicació dels resultats una vegada acabat el projecte.

  • Presentar la recerca i els seus resultats com a comunicació oral en la següent Reunió Anual de la SEN que sigui factible.
  • Publicar la recerca en una revista indexada.
  • Per al mateix projecte no pot estar percebent una altra beca.
Requisits

 

  • Ser membre numerari de la SEN.
  • Tenir títol d'especialista en Neurologia. 
    En cas de ser resident d'últim any haurà a més d'aportar, certificat del cap de servei o tutor de residents que acrediti estar desenvolupant el Programa Nacional de Formació Especialitzada (MIR) a Espanya en l'especialitat de Neurologia i s'indiqui l'any de residència en què es trobi.
  • Currículum Vítae en el qual constin mèrits de pregrau, postgrau i tesi doctoral si escau, publicacions, capítols de llibre, comunicacions, abstracts, cartes al director o altres dades del candidat en relació al seu interès per l'epilèpsia que consideri rellevants
  • Justificar el seu interès investigador en epilèpsia.
Termini IISPV

07 de Novembre de 2017

Termini Oficial

10 de Novembre de 2017

Documents a presentar

La documentació, en format electrònic, haurà d'incloure:
· Carta de sol·licitud. 
· Carta d'acceptació del cap de servei de Neurologia o servei de referència del centre receptor, autoritzant la realització del projecte, declarant la idoneïtat de les seves instal·lacions i certificant que la persona que opta a la beca treballarà en aquest centre durant el període de recerca. 
· CV actualitzat. 
· Fotocòpia del DNI. 
· Fotocòpia del títol d'especialista en Neurologia. 
· Projecte de recerca (exclusivament en format DOC o similar editable, no en PDF). 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: