11 BECA JOSÉ Mª BUESA Grup GEIS AJUTS A LA RECERCA EN SARCOMES

Objecte

Obtenir propostes originals de projectes de recerca que reverteixin en l'avanç de la terapèutica clínica i en la millora del coneixement dels sarcomes.

S'adjudicaran 2 beques per projectes originals de recerca translacional en el camp dels sarcomes, que seran desenvolupats en un centre nacional.

Requisits

Ser llicenciat en Medicina i Cirurgia i especialitzat en alguna de les següents àrees mèdiques:

 • Oncologia mèdica
 • Oncologia radioteràpica
 • Anatomia patològica
 • Cirurgia ortopèdica
 • Cirurgia plàstica
 • Cirurgia toràcica
 • Cirurgia general
 • Altres especialitats mèdiques relacionades amb els sarcomes

No disposar d'altres ajuts econòmics per al mateix projecte.
Ser membre de GEIS en el moment de publicació de la convocatòria.

Termini IISPV

08/09/2017

Termini Oficial

15/09/2017

Documents a presentar

1-Títol i resum del projecte (màxim 1 full)
2-Memòria del projecte (màxim 5 fulls) amb els següents apartats:

 • Introducció (antecedents del projecte de recerca proposat)
 • Objectius del projecte
 • Material i mètode
 • Pla estadístic
 • Utilitat del projecte
 • Cronograma desglossament pressupostari / concepte de despeses
 • Bibliografia

3-Fotocòpia del DNI
4-Currículum de l'investigador principal
5-Experiència del grup investigador en els últims 5 anys (màxim 1 full)
6-Descripció del centre de recerca on es vol realitzar el projecte i instal·lacions tècniques disponibles
7-Qualsevol altre informació que es consideri oportuna.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: