El Govern inclou les dades de salut pública en els estudis de la central de resultats per millorar la qualitat de l’atenció sanitària

El Govern ha aprovat incloure els indicadors sobre salut pública en els estudis de la central de resultats. Fins ara, la central de resultats recollia els indicadors dels hospitals, centres d’atenció primària, centres d’atenció sociosanitària i de salut mental i addiccions, i instituts de recerca. Amb la mesura acordada avui, incorporarà també indicadors sobre promoció de la salut i prevenció de la malaltia, la protecció de la salut, les toxicomanies, la vigilància epidemiològica i la salut laboral, entre d’altres. L’objectiu és seguir millorant la informació, l’avaluació i la difusió dels resultats assolits en aquest àmbit.

Més informació

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments