Cercador
Ets a: Portada > Recerca > Àrees de recerca

Salut i medi ambient

TecnATox - Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental (LTSM)

TecnATox - Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental (LTSM)

Producció científica

Any LF. Publicacions totals Q1 Q2
2014 64,50 21 12 5
2015 104,90 32 23 5
2016 158 33 25 15

Equip involucrat

Responsable

José Luis Domingo Roig

Gestora Tècnica

 • Marta Schuhmacher Ansuategui

Directors d'àrea

 • Ana Bocio Sanz
 • Domènec J. Sánchez Cervelló
 • Maria Mercedes Gómez Arnaiz
 • Martí Nadal Lomas
 • Mª Teresa Colomina Fosch
 • Victòria Linares Vidal

Investigadors col·laboradors

 • Diana Ribes Fortanet
 • Elga Schreiber
 • Fiona Peris Sampedro
 • Francisco Sánchez
 • Gemma Giménez
 • Gemma Perelló Berenguer
 • Joaquim Rovira Solano
 • Jordi Blanco
 • Jordi Sierra
 • Laia Gasol
 • Laia Guàrdia
 • Luís Heredia Santaella
 • Margarita Torrente Torné
 • Maria Angeles Martinez
 • Montserrat Bellés Mateu
 • Montserrat Mari Marcos
 • Montserrat Marqués Bueno
 • Mª Isabel Llovet Lombarte
 • Neus Gonzalez
 • Noelia Dominguez
 • Paloma Vicens Calderón
 • Pia Basaure
 • Raju Prasad
 • Roser Esplugas
 • Tània García
 • Venkatanaidu Karri
 • Vikas Kumar

Tècnic

 • Noemí Serra

Personal en formació

 • Fedra Luciano Mateo
 • Noemí Cabre

Objectius

Els principals objectius del Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica (TecnATox) són:

- Portar a terme la investigació i desenvolupament a l’àrea de protecció del medi ambient a nivell europeu.

- Estimular la innovació de les empreses mitjançant el contacte entre l’àmbit empresarial i la universitat.

- Satisfer, des de l’àmbit universitari, les necessitats de l’administració i dels sectors productius.

- Realitzar accions de transferència de coneixements i de tecnologia, per tal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població, així com dels treballadors de les empreses i protegir el medi ambient.

A fi i efecte d’acomplir-los, el Centre està organitzant en diverses àrees temàtiques:

- Toxicologia experimental

- Avaluació de riscos per a la Salut i Toxicologia Alimentària

- Neurotoxicologia, psicofarmacologia i ciències del comportament

- Ecotoxicologia

- Radiobiologia

- Neuropsicologia i emocions

- Toxicologia de sistemesProjectes de recerca

TÍTOL: European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (EuroMix).
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: EU (European Union).
IMPORT CONCEDIT: 425.720 €
PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2015-2019
Projecte gestionat per: Margarita Torrente, Mercedes Gómez, Tània Garcia, Elga Shreiber, Raju Prasad, Venkatanaidu Karri, Vikas Kumar, Marta Schuhmacher, Martí Nadal, José L. Domingo.

TÍTOL: Health and Environment-wide Associations based on Large population Surveys.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Marta Schuhmacher.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: EU (European Union).
IMPORT CONCEDIT: 312.893,30 €
PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2013-2017
Projecte gestionat per: Joaquim Rovira, Martí Nadal, José L. Domingo, Marta Schuhmacher.

TÍTOL: Priority Environmental Contaminants in Seafood: Safety Assessment, Impact and Public Perception.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: EU (European Union).
IMPORT CONCEDIT: 198.920 €
PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2013-2016
Projecte gestionat per: Joan Maria Llobet, Ana Bocio, Núria Tous, Martí Nadal, José L. Domingo.

TÍTOL: Avaluació dels riscos i toxicitat associats a partícules (PM10, 2.5 I 1), contaminants orgànics i metalls al voltant de plantes cimenteres.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Marta Schuhmacher.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Economía y Competitividad.
IMPORT CONCEDIT: 121.680 €
PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2013-2015
Projecte gestionat per: Joaquim Rovira, Gemma Perelló, Lolita Vilavert, Francesc Fàbrega, Neus Roig, Jordi Sierra, Ruabab Fatima Bangash, José L. Domingo.

TÍTOL: Extensive literature search on the bioavailability of selected trace elements in animal nutrition: incompatibilities and interactions.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).
IMPORT CONCEDIT: 90.000 €
PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2013-2014
Projecte gestionat per: Martí Nadal, German Cano-Sancho, Gemma Perelló, Isabel Martorell, Joaquim Rovira, Neus Roig, José L. Domingo.

TÍTOL: Inducción del cambio climático sobre la degradación ambiental de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Riesgos sobre la salud humana.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Martí Nadal Lomas.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Economía y Competitividad.
EXPEDIENT: CTM2012-33079
IMPORT CONCEDIT: 50.310 €
PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2013-2015
Projecte gestionat per: Montse Marquès, Francesc Fàbrega, Isabel Martorell, Montse Mari, Martí Nadal.

TÍTOL: Total Diet Study Exposure.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: EU (European Union).
IMPORT CONCEDIT: 196.632 €
PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2012-2016
Projecte gestionat per: Martí Nadal Lomas, Gemma Perelló Berenguer, Isabel Martorell, Victòria Castell, José Luis Domingo Roig.

TÍTOL: Cognitive and Cerebrovascular Effects Induced by Low Dose of Ionising Radiaton.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Victòria Linares Vidal.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: EU (European Union).
IMPORT CONCEDIT: 90.000 €
PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2011-2014
Projecte gestionat per: Montserrat Bellés Mateu, Victòria Linares Vidal, José L. Domingo.

TÍTOL: Cambios conductuales y moleculares asociados a la exposición a neurotóxicos en distintos modelos animales de vulnerabilidad a neurodegeneración: una caracterización temporal. PSICONEUTOX.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Teresa Colomina Fosch.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: APSI (Atención Psicológica Integral) - ANEP/Área de psicología (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva).
EXPEDIENT: PSI2010-21743-C02-01
IMPORT CONCEDIT: 84.700 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2011-2013
Projecte gestionat per: Mª Teresa Colomina Fosch, Ingrid Reverté Soler.

TÍTOL: Herramientas de gestión ambiental para la evaluación de riesgos en cuencas hidrográficas.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
EXPEDIENT: A/032274/10
IMPORT CONCEDIT: 15.900 €
PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2011-2012
Projecte gestionat per: José Luis Domingo Roig, Ana Bocio Sanz.

TÍTOL: Desarrollo de un programa de capacitación científico-técnica y fortalecimiento de un laboratoria medioambiental para mejorar la gestión de la calidad de las aguas en rios colombianos altamente contaminados.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Marta Schuhmacher Ansuategui.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: ACEID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
EXPEDIENT: D/031370/10
IMPORT CONCEDIT: 74.870 €
PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2011-2012
Projecte gestionat per: Martí Nadal Lomas.

TÍTOL: Evaluación y predicción de los efectos del cambio global en la cantidad y la calidad del agua en ríos ibéricos. SCARE.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Marta Schuhmacher Ansuategui.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación.
EXPEDIENT: CDS2009-00065
IMPORT CONCEDIT: 248.643 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2010-2014
Projecte gestionat per: Marta Schuhmacher Ansuategui, Martí Nadal Lomas, Montse Mari Marcos, Fàtima Bangash, Joaquim Rovira Solano, Francesc Fabregat, Lolita Vilavert Castellà, Neus Roig Montserrat, Ana Carolina Passuello.

TÍTOL: Avaluació animal dels trastorns d'ansietat.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Margarita Torrente Torné.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Universitat Rovira i Virgili.
EXPEDIENT: 2010AIRE/03
IMPORT CONCEDIT: 5.936,14 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2010-2012
Projecte gestionat per: Margarita Torrente Torné, Luís Heredia Santaella.

TÍTOL: Evaluación del impacto ambiental por contaminantes microbiológicos y químicos en un Ecoparque.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación.
EXPEDIENT: CTM2009-09338
IMPORT CONCEDIT: 108.900 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2010-2012
Projecte gestionat per: José Luis Domingo Roig, Lolita Vilavert Castellà, Gemma Perelló Berenguer, Ana Bocio Sanz.

TÍTOL: Herramienta de gestión ambiental para la evaluación de riesgos en cuencas hidrográficas.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
EXPEDIENT: A/025409/09
IMPORT CONCEDIT: 15.900 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2010-2011
Projecte gestionat per la Universitat Rovira i Virgili.

TÍTOL: Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca).
EXPEDIENT: 2009 SGR 1133
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2009-2013
Projecte gestionat per la Universitat Rovira i Virgili.

TÍTOL: Risk-based management of chemicals and products in a circular economy at a global scale (RISKCYCLE) European Union Project: Coordination and support actions. Activity area: Area 6.3 Environmental technologies, 6.3.3.1 Risk assessment of chemicals and alternative strategies for testing.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Marta Schuhmacher Ansuategui.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: (COEU) European Commission.
EXPEDIENT: 226552
IMPORT CONCEDIT:  53.500 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2009-2012
Projecte gestionat per: José Luis Domingo Roig, Mª Teresa Colomina Fosh, Martí Nadal Lomas.

TÍTOL: Evaluación de la capacidad antiapoptótica y antiamiloidegénicas de la melatonina en ratones Tg 2576 crónicamente expuestos a aluminio a través de la dieta.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Maria Mercedes Gómez Arnaiz.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Fondo de Investigación Sanitaria. Instituto de Salud Carlos III.
EXPEDIENT: 08/0065
IMPORT CONCEDIT: 75.098 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2009-2011
Projecte gestionat per la Universitat Rovira i Virgili.

TÍTOL: VALFUS: Col·laboració estable entre els centres TECNIO de Suport a la Innovació Tecnològica (Fundació Universitat Rovira i Virgili) i el CTQC (Centre Tecnològic de la Química de Catalunya).
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: ACC1Ó
IMPORT CONCEDIT: 9.500 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2009-2011
Projecte gestionat per la Universitat Rovira i Virgili.

TÍTOL: Beneficios y riesgos de la ingesta de alimentos en la prevención de la obesidad infantil.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Fundació Mapfre.
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2009-2010
Projecte gestionat per la Universitat Rovira i Virgili.

TÍTOL: Avaluació dels efectes de diverses formes de cuinar sobre el contingut de diversos contaminants químics en aliments d’ampli consum a Catalunya conseqüències sobre l’exposició a través de la dieta.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Agència Catalana de Seguretat Alimentària.
IMPORT CONCEDIT: 60.000 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2009-2010
Projecte gestionat per la Universitat Rovira i Virgili.

TÍTOL: Desarrollo de un modelo de evaluación de la exposición y el riesgo, debido al uso de lodo de las aguas residuales de suelo agrícola, basado en un sistema de GIS-integrated Expert.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Marta Schuhmacher Ansuategui.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
IMPORT CONCEDIT: 140.000 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2008-2011
Projecte amb transferència de tecnologia.
Projecte gestionat per la Universitat Rovira i Virgili.

TÍTOL: Desarrollo de un programa de Capacitación Centífico-Técnica y fortalecimiento de un Laboratorio Medioambiental para mejorar la Gestión de la Calidad de las Aguas en ríos Colombianos altamente contaminados.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Marta Schuhmacher Ansuategui.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
EXPEDIENT: D/016090/08
IMPORT CONCEDIT: 74.870 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2008-2011
Projecte gestionat per la Universitat Rovira i Virgili.

TÍTOL: Desarrollo de un modelo de evaluación de la exposición y el riesgo, debido al uso de lodo de las aguas residuales de suelo agrícola, basado en un sistema de GIS-integrated Expert System (Neuro-fuzzy).
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Marta Schuhmacher Ansuategui.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
EXPEDIENT: CTM2007-64490-TECNO
IMPORT CONCEDIT: 140.000 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2008-2011
Projecte gestionat per la Universitat Rovira i Virgili.

TÍTOL: Neurodegeneración y cambios en la plasticidad neural asociados a la exposición a polibromados (PBDEs).
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Domènec Sánchez Cervelló.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Fondo de Investigación Sanitaria. Instituto de Salud Carlos III.
EXPEDIENT: 07/0823
IMPORT CONCEDIT: 75.098 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2008-2010
Projecte gestionat per la Universitat Rovira i Virgili.

TÍTOL: Desarrollos tecnológicos hacia un Ciclo del Agua Urbano Autosostenible (SOSTAQUA).
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
EXPEDIENT: SOSTAQUA/URV/04
IMPORT CONCEDIT: 125.000 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2007-2010
Projecte gestionat per la Universitat Rovira i Virgili.

TÍTOL: Estudio en ratas de los efectos de la exposición a ésteres difenílicos  polibromados (PBDEs). Sobre la reproducción y el desarrollo pre y postnatal.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Teresa Colomina Fosch.
INVESTIGADOR COL·LABORADOR: José Luis Domingo Roig.
ENTITAT FINANÇADORA: Fondo de Investigación Sanitaria. Instituto de Salud Carlos III.
EXPEDIENT: 07/0823
IMPORT CONCEDIT: 77.400 €
PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2007-2010
Projecte gestionat per la Universitat Rovira i Virgili.


Pujar

Publicacions destacades

Linares, V., Bellés, M., Domingo, J.L. Human exposure to PBDE and critical evaluation of health hazards (2015) Archives of Toxicology, 89 (3), pp. 335-356.

Pérez, F., Nadal, M., Navarro-Ortega, A., Fàbrega, F., Domingo, J.L., Barceló, D., Farré, M. Accumulation of perfluoroalkyl substances in human tissues (2013) Environment International, 59, pp. 354-362.

Rovira, J., Nadal, M., Schuhmacher, M., Domingo, J.L. Environmental levels of PCDD/Fs and metals around a cement plant in Catalonia, Spain, before and after alternative fuel implementation. Assessment of human health risks (2014) Science of the Total Environment, 485-486 (1), pp. 121-129.

Roig, N., Sierra, J., Rovira, J., Schuhmacher, M., Domingo, J.L., Nadal, M. In vitro tests to assess toxic effects of airborne PM10 samples. Correlation with metals and chlorinated dioxins and furans (2013) Science of the Total Environment, 443, pp. 791-797. Cited 15 times.

Schuhmacher, M., Kiviranta, H., Ruokojärvi, P., Nadal, M., Domingo, J.L. Levels of PCDD/Fs, PCBs and PBDEs in breast milk of women living in the vicinity of a hazardous waste incinerator: Assessment of the temporal trend

(2013) Chemosphere, 93 (8), pp. 1533-1540.

Fàbrega, F., Kumar, V., Schuhmacher, M., Domingo, J.L., Nadal, M. PBPK modeling for PFOS and PFOA: Validation with human experimental data (2014) Toxicology Letters, 230 (2), pp. 244-251.

 

IISPV

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut
Avda. de la Universitat, 1 - 2a planta
E-43204 Reus (Tarragona)

Tel. Work977 75 93 94 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

Generalitat de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili (URV)

ICS - Institut Català de la Salut

Grup Sagessa

Centre de Recerca de Catalunya

Institut Pere Mata, Hospital Psiquiàtric Universitari

Universitat Excel·lència - Universitat Rovira i Virgili - Investigació excel·lència - Postgrau Excel·lència

Twitter

Linkedin

Youtube

© IISPV, tots els drets reservats