Cercador
Ets a: Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Infraestructures

Organisme

Instituto de Salud Carlos III

Objecte

Adquirir infraestructures i equipaments científics, tenint prioritat les sol licituds realitzades per centres assistencials de l'àmbit del SNS, per tal de dotar-los d'instal·lacions i equips instrumentals d'ús comunitari o compartit per diferents grups de recerca, dirigits a les Unitats de Suport a la Recerca o estructures organitzatives similars.

Descripció

Actuaciones financiables:

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén per infraestructures, i per tant es consideren susceptibles de finançament, les instal·lacions i equips instrumentals d'ús compartit, de les següents característiques:

  • Equipament científic tecnològic, de caràcter mitjà i gran, per a l'ús compartit per grups d'investigadors, incloent software de caràcter especialitzat, destinat exclusivament a la investigació i que possibiliti la utilització adequada de l'equipament adquirit.
  • Primer equipament o equipament bàsic de mobiliari per ampliació o nova creació de laboratoris de recerca. No podrà ser finançat mobiliari d'administració, ni equipament per a laboratoris assistencials o docents.
  • Creació i millora de sistemes informàtics i tecnologies de la informació en xarxa per a la recerca, incloent canalitzacions, sistemes de cablejat estructurat, equips de connectivitat, eines de xarxa i terminals d'usuari per a personal investigador.

El seu preu excedirà dels límits habitualment admesos en el capítol de material inventariable dels projectes de recerca, que es consideren superiors a 40.000,00 €, sense perjudici que en casos excepcionals i donada la naturalesa de la sol licitud en qüestió, puguin finançar equips de cost inferior.

Els equips sol·licitats per cada un dels centres aniran dirigits a les Unitats de Suport a la Recerca o estructures similars.
No es finançaran infraestructures la utilització dels quals sigui diferent a la investigació. Queden exclosos d'aquesta convocatòria conceptes assimilables a despeses de manteniment, fungibles, reparacions, assegurances d’equipament o obra civil.

Prioritats:

  • Les prioritats específiques d'aquesta convocatòria són: Genòmica, Proteòmica, Metabolòmica, Imatge Mèdica, Tecnologies celul•lars (microscòpia, cultius cel lulars, etc.), Registres poblacionals, Epidemiologia i Metodologia d'Investigació Clínica.
  • Igualment seran prioritaris els equipaments científics necessaris per al desenvolupament de les Unitats de Suport a la Recerca o estructures similars.
  • No es consideraran finançables les sol·licituds de Biobancs i Assaigs Clínics que ja hagin obtingut finançament a través de les convocatòries del ISCIII d'Assaigs Clínics i Xarxa de Biobancs.

Les quantitats concedides pel ISCIII no superaran els 200.000€ per beneficiari. L’ISCIII cobrirà el 75% de la infraestructura concedida i la resta s’haurà de cofinançar.

Termini oficial

10 de juny de 2010.

Termini IISPV

4 de juny de 2010.

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • eMail

IISPV

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut
Avda. de la Universitat, 1 - 2a planta
E-43204 Reus (Tarragona)

Tel. Work977 75 93 94 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

Generalitat de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili (URV)

ICS - Institut Català de la Salut

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Centre de Recerca de Catalunya

Universitat Excel·lència - Universitat Rovira i Virgili - Investigació excel·lència - Postgrau Excel·lència

HR Excellence in Research

Institut Pere Mata, Hospital Psiquiàtric Universitari

Twitter

Linkedin

Youtube

© IISPV, tots els drets reservats