Cercador
Ets a: Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

Beca FEHH-JANSSEN per estades de recerca a l'estranger 2018-2019

Organisme

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Objecte

La Fundació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (FEHH) convoca una beca amb data 26 d'octubre de 2017 per començar a gaudir a 2018. Aquesta beca va adreçada a socis de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia que vulguin fer un projecte de recerca en un centre estranger, a qualsevol de les àrees que conformen l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
L'estada de l'investigador en el centre estranger es desenvoluparà amb l'objecte d'afavorir i incentivar la mobilitat d'un jove investigador que s'hagi incorporat recentment a la recerca en l'àmbit de l'especialitat de l'Hematologia i Hemoteràpia.

Sol·licitants

Tots els requisits hauran de complir-se en el termini de presentació de la sol·licitud i el seu compliment haurà de mantenir-se i, si escau, acreditar-se tant en la data d'inici com al llarg de l'estada.

 • Ser especialista en Hematologia i Hemoteràpia o estar en possessió d'una llicenciatura biosanitària relacionada amb l'especialitat, entre elles:
  - Metge especialista en Pediatria que acrediti una formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a tres anys.
  - Graduat en Biologia, Farmàcia, Genètica, Química o Veterinària que acrediti un període de formació específica en Hematologia i Hemoteràpia superior a quatre anys.
 • No haver transcorregut més de 10 anys des de la finalització de la titulació universitària corresponent (Llicenciatura o grau en Medicina o altres ciències biosanitàries).
 • Ser soci numerari de la SEHH, al corrent de pagament, amb un mínim de 12 mesos d'antiguitat.
 • Tenir assignat un centre d'adscripció inicial a Espanya que serà considerat com a beneficiari últim de la formació del sol·licitant.
 • El centre de destinació o l'investigador hauran de demostrar que disposa de finançament per cobrir les despeses directament relacionades amb l'execució de les activitats de recerca de l'investigador contractat, un cop incorporat al seu lloc de treball al Centre d'R + D.
 • L'investigador beneficiari ha d'acreditar documentalment l'estada mitjançant un certificat semestral expedit pel centre de destinació. també es podran aportar documents afegits com bitllet d'avió, permís de residència, contracte d'arrendament o factures de residència.

Requisits

El projecte a realitzar durant l'estada de mobilitat perseguirà l'actualització de coneixements i / o l'aprenentatge de noves tècniques i mètodes per a la investigació; al mateix temps, servirà per establir nous vincles científics, acadèmics i assistencials, o per enfortir els ja existents, entre les institucions d'origen i destinació, propiciant una col·laboració regular i permanent entre investigadors i entre institucions.
Les estades hauran d'implicar mobilitat geogràfica amb canvi efectiu de residència habitual i permanència en el centre receptor durant el temps de durada de l'estada, sent obligatòria la mobilitat a l'estranger.

Termini oficial

31 Gener 2018

Termini IISPV

25 Gener 2018

Període d'execució

Les estades tindran una durada mínima de dotze (12) mesos i màxima de vint-i-quatre (24) mesos, improrrogables i en un únic període, i ha de coincidir amb l'any natural, amb una variabilitat de 30 dies al principi i final de l'estada.

Dotació
D'acord amb els termes de la present convocatòria, les subvencions han d'incloure:

 • Una dotació mensual en concepte de despeses d'allotjament i manutenció: 14 pagues de 2.989 Euros bruts, distribuïdes en una paga mensual i dues pagues els mesos de juny i desembre.
 • Una dotació per a despeses de viatge fins a un màxim de 1.150 €
 • Una dotació per a despeses d'instal·lació fins a un màxim de 2.000 €.
  El beneficiari només tindrà dret a percebre la dotació corresponent a les despeses de viatge i instal·lació que justifiqui i acrediti degudament davant l'entitat col·laboradora, en els termes que li siguin requerits.

Enllaços relacionats

Pujar

Fes-ho córrer

 • Facebook
 • TwitThis
 • LinkedIn
 • eMail

IISPV

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut
Avda. de la Universitat, 1 - 2a planta
E-43204 Reus (Tarragona)

Tel. Work977 75 93 94 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

Generalitat de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili (URV)

ICS - Institut Català de la Salut

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Centre de Recerca de Catalunya

Universitat Excel·lència - Universitat Rovira i Virgili - Investigació excel·lència - Postgrau Excel·lència

HR Excellence in Research

Institut Pere Mata, Hospital Psiquiàtric Universitari

Twitter

Linkedin

Youtube

© IISPV, tots els drets reservats