Cercador
Ets a: Portada > Recerca > Ajuts a la recerca

Ajuts a la recerca

XIV PREMI RAMON TRIAS FARGAS D'INVESTIGACIÓ SOBRE LA SÍNDROME DE DOWN

Organisme

Fundació Catalana Síndrome de Down

Objecte

Podran optar al premi tots els treballs que reuneixin els següents requisits:

Han de ser treballs d'investigació inèdits i realitzats a Espanya. Es valorarà l'originalitat i l'interès científic. Tractaran sobre temes mèdics relacionats amb la síndrome de Down (genètics, perinatològics o mèdics en general) quedant exclòs el diagnòstic prenatal.
Els treballs poden presentar-se en qualsevol de les llengües oficials de l'estat espanyol

Requisits

Poden presentar-se de forma individual o colectiva, recolzats per institucions científiques, acadèmiques i altres vinculades amb la síndrome de Down, tant públiques com privades.

Termini oficial

30/09/2017

Termini IISPV

22/09/2017

Documentació a presentar

Els treballs poden presentar-se en qualsevol de les llengües oficials de l'Estat espanyol.
L'extensió no serà inferior a 20 pàgines a doble espai en format DINA 4 i no podrà excedir de 50 pàgines.
A fi de preservar l'anonimat, a les còpies del treball, no hi poden figurar dades o noms de llocs, persones o institucions que permetin identificar el/els candidat/s. Les còpies s'identificaran mitjançant un lema i la bibliografia inclosa en el text, anirà numerada.
Es presentaran 3 còpies del treball en format paper, o bé 1 treball original en format paper i una còpia en suport informàtic. El treball original amb totes les dades identificatives -nom dels autors, bibliografia- així com l'original en suport informàtic s'entregaran en un sobre a part, tancat, amb el lema indicat a la portada.
Els originals hauran d'anar acompanyats d'una carta d'acceptació de les bases, signada per cadascun dels autors. També s'hi ha d'afegir les adreces, els telèfons i d'altres referències de contacte.

Import

La dotació global del premi és de 6.000 €, essent potestat del jurat concedir aquesta quantitat a un sol treball o repartir-la entre un premi principal i un o dos accèssits de 1.000 € cadascun.

Pujar

Fes-ho córrer

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • eMail

IISPV

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut
Avda. de la Universitat, 1 - 2a planta
E-43204 Reus (Tarragona)

Tel. Work977 75 93 94 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

Generalitat de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili (URV)

ICS - Institut Català de la Salut

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Centre de Recerca de Catalunya

Universitat Excel·lència - Universitat Rovira i Virgili - Investigació excel·lència - Postgrau Excel·lència

HR Excellence in Research

Institut Pere Mata, Hospital Psiquiàtric Universitari

Twitter

Linkedin

Youtube

© IISPV, tots els drets reservats