Cercador
Ets a: Portada > Plataformes de suport > Laboratoris de recerca > Tècniques

Tècniques

Bioquímica

 • Separació de lipoproteïnes per ultracentrifugació seqüencial (Kontron).
 • Determinació de biomarcadors sanguinis per autoanalitzador (Cobas Mira Plus): perfil lipídic, proteïnes...
 • Determinació de α-tocoferol i retinol per HPLC (Hewlett Packard, 1050 amb detector de UV/visible i fluorescència).
 • Quantificació d’aldehids apolars per HPLC (Hewlett Packard, 1050 amb detector de UV/visible i fluorescència).
 • Quantificació d’aldehids totals per TLC.
 • Determinació de la susceptibilitat a l’oxidació de les lipoproteïnes per espectrofotometria (Uvikon 922, Kontron).
 • ELISAs: TNF-a, FABP4, ApoH, E-selectina, VCAM-1, ICAM-1, ox-LDL, Ab-oxLDL...

Cultius cel·lulars

 • Optimització i manteniment de cultius primaris i línies cel·lulars establertes.
 • Cultius primaris: fibroblasts, monòcits, HUVEC, HAEC, VSMC...
 • Línies cel·lulars: THP-1, HEPG2, Jurkat, 3T3L1...
 • Congelació i descongelació de cèl·lules.
 • Emmagatzament de cèl·lules en nitrogen líquid.
 • Comptatge de cèl·lules amb càmara de Neubauer (microscopi Olympus invertit i de contrast de fases).
 • Determinació de la viabilitat cel·lular amb Trypan blue, LDH, Hoechst.
 • Detecció de micoplasmes en cultius cel·lulars per PCR.
 • Tincions cel·lulars específiques: Oil Red, ORO...
 • Assaig d’adhesió cel·lular.

Biologia cel·lular

 • Obtenció d’extractes de proteïnes nuclears cel·lulars.
 • Obtenció de lisats cel·lulars.
 • Determinació de proteïnes per Lowry, Bradford.
 • Separació de proteïnes per electroforesi amb gels de poliacrilamida (SDS-PAGE ...) i tinció amb nitrat de plata, coomassie blue (Protean II, BioRad; X Cell SureLock Mini Cell, Invitrogen; Multiphor II System, Amersham Biosciences; Hoefer SE 260, Amersham Bioscience).
 • Determinació de proteïnes per western blot: XCell Blot Module (Invitrogen) Trans-Blot SD Semi-Dry Transfer Cell (BioRad).
 • Immunoprecipitació.

Biologia molecular

 • Aïllament de RNA total a partir de teixits i cèl·lules.
 • Síntesi de cDNA. Transcripció inversa (RT).
 • Arrays d'expressió gènica (en col·laboració amb Empresa externa).
 • Amplificació de DNA per PCR.
 • Electroforesi amb gels de poliacrilamida i tinció amb nitrat de plata, Sybr-Safe.
 • Electroforesi amb gels d’agarosa i tinció amb Sybr-Safe.
 • Electromobiliy shift assay (EMSA).
 • Clonació de promotors en vectors.
 • Mutagènesi dirigida.
 • Transfeccions cel·lulars.
 • Assaig de la luciferasa.

IISPV

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work Centre d'R+D+I en Nutrició i Salut
Avda. de la Universitat, 1 - 2a planta
E-43204 Reus (Tarragona)

Tel. Work977 75 93 94 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

Generalitat de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili (URV)

ICS - Institut Català de la Salut

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Centre de Recerca de Catalunya

Universitat Excel·lència - Universitat Rovira i Virgili - Investigació excel·lència - Postgrau Excel·lència

HR Excellence in Research

Institut Pere Mata, Hospital Psiquiàtric Universitari

Twitter

Linkedin

Youtube

© IISPV, tots els drets reservats