Buscar
Estas en: Portada > Plataformas de apoyo > Servicio de análisis de datos

Servicio de análisis de datos

Ajut a la definició i escriptura de projectes de recerca

 • Disseny d'experiments cas/control en biociències
 • Càlcul de "n" per tenir potència estadística
 • Definició de grups en funció de les variables independents a estudiar (especialment en el cas d’estudis amb cultius cel.lulars i amb models animals)
 • Definició del tipus d'assaig en humans (cas/control, cohort, transversal, amb seguiment....)

Anàlisi multivariant de dades

 • Anàlisi exploratòria amb anàlisi de components principals, Interpretació de loadings.
 • Clusterització de mostres (k-means, random forests, ANN, SOM, etc.)
 • Aplicació de tècniques de normalització (mean centering, autoscaling, Z-score, etc)
 • Mètodes de selecció de variables (selecció genètica, stepwise regression, etc. )

Aplicació de tests estadístics a biodades

 1. Càlcul d'Anovas
 • Tests paramètrics/no paramètrics (Mann-Whitney, Wilcoxon, etc.)
 • Tests de mostres independents o aparellades
 • Tests amb número de mostres diferent entre grups

Predicció

 • Models parcials de mínims quadrats (PLS) per predicció de variables contínues i PLS-DA per separació de grups
 • Models de regressió lineal i no lineal, elaboració de corbes ROC, càlcul AUC
 • Aplicació d'estimadors Kaplan-Meier i regressions de Cox per a l'anàlisi de supervivència en cohorts

Edició de material científic

 • Edició de taules i figures
 • Ajuda a la redacció d'articles i comunicacions a congressos
 • Ajuda a la revisió d'articles i resposta a Referees.
 • Ajuda a la redacció de projectes

Aquestes tècniques es poden aplicar en una gran diversitat d'anàlisis en recerca biomèdica o clínica, per exemple:

 • Òmica: proteòmica, genòmica, transcriptòmica, epigenòmica,      
 • Metabolòmica, etc.
 • Anàlisi nutricional i/o d'estil de vida.
 • Anàlisi de cohorts
 • Descobriment de biomarcadors
 • Eficàcia de medicaments i tractaments clínics
 • Detecció de patrons en anàlisi de metilacions d'ADN
 • Modificació d'histones
 • Polimorfismes promotors
 • Etcètera.

Els resultats de les anàlisis es donaran en el format que es desitgi i en tots els casos s'inclourà el codi i les eines fetes servir per tal que les anàlisis siguin reproductibles.

Aquest servei té un preu de 40 euros l'hora més IVA, amb pressuposts previs orientatius per cada projecte, possibilitat de tarifa plana per col·laboracions continuades en el temps i amb cofinançament per part de l'IISPV.IISPV

IISPVInstitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Work Centro de I+D+I en Nutrición y Salud
Avda. de la Universitat, 1 - 2a planta
E-43204 Reus (Tarragona)

Tel. Work977 75 93 94 http://www.iispv.cathttp://www.iispv.cat

Generalitat de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili (URV)

ICS - Institut Català de la Salut

Grup Sagessa

Centre de Recerca de Catalunya

Institut Pere Mata, Hospital Psiquiàtric Universitari

Universidad Excelencia - Universitat Rovira i Virgili - Investigación excelencia - Posgrado Excelencia

Twitter

Linkedin

Youtube

© IISPV, todos los derechos reservados